Ratten schieten met PCP

RPB: Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera

Het doden van ratten, is aan strenge regels gebonden. Sinds een wijziging van de Wet natuurbescherming in 2018 is het doden van ratten door middel van het geweer onder voorwaarden toegestaan.

Hiervoor is altijd toestemming van de grondgebruiker nodig en is een ontheffing van de provinciale overheid verplicht. Het KAD streeft ernaar inzicht te verschaffen in het bestrijden van ratten op een verantwoorde en veilige manier. Dat houdt onder andere in dat men werkt volgens principes van geïntegreerd plaagdierbeheer (IPM), het juiste materiaal gebruikt en er juist mee omgaat en men zich aan alle wet- en regelgeving houdt.

In het document Notitie beheer bruine en zwarte rat met gas-, lucht- of veerdrukwapen staat de huidige stand van zaken (d.d. 1-4-2022) betreffende een overzicht van ontheffingen per provincie (bijlage 7.3).

Ratten afschieten een effectieve oplossing?

Het afschieten van ratten is een effectieve aanpak, waarbij het resultaat zichtbaar is. In situaties waarbij een aanpak met klemmen en/of rattengif niet (meer) werkt kan afschot het verschil maken.

 Alles begint met een observatie om de situatie in beeld te krijgen. Daarvoor wordt een thermische camera gebruikt waarna een plan van aanpak voor de overlast wordt opgesteld. 

Vooral de alfa-ratten worden in donker met een persluchtbuks met nachtzicht-apparatuur afgeschoten. Het zijn deze “oude rotten”, die de rattenklemmen en lokdozen weten te omzeilen en zo de traditionele bestrijding tegenwerken.

Als deze zijn uitgeschakeld lopen de jonge ratten weer in rattenvallen en worden ze gemakkelijke prooien voor roofdieren.

Werkwijze:

Wij werken samen bij de aanpak van uw rattenprobleem. Wij doen samen een inventarisatie en overleggen over de aanpak.

Milieubewust en humaan: 

Als u niet met rattengif of klemmen wilt werken is afschieten met kogeltjes het beste alternatief. Ratten afschieten is sowieso de meest effectieve methode en de meest “diervriendelijke” manier van bestrijden met een stille persluchtbuks met nachtzichtapparatuur.