Houtaantasters

De gewone houworm

Uiterlijk

De houtwormkever is donkerbruin tot zwart en 2,5 tot 5 mm lang. De dekschilden hebben in de lengte een serie rijen van kleine puntjes. Een larve is geelachtig-wit van kleur en 4-6 mm lang. Ze zijn licht gekromd en hebben drie paar pootjes. De eitjes zijn citroenvormig, doorschijnend wit en ca. 0,3 mm groot.

Ontwikkeling

houtworm bestrijding larve

Uit het eitje van een houtwormkever komt een larve. Deze leeft circa 3 jaar in het hout. Het is dus de larve van de houtwormkever die de schade aanricht. Daarna verpopt hij zich in het voorjaar net onder de oppervlakte van het hout. In de pop ontstaat een houtwormkever. Dit beestje drukt zich uit de pop door het laatste flinterdunne laagje hout, waarbij de bekende kleine ronde gaatjes ontstaan. Dit gebeurt in de maanden mei tot augustus. Op plaatsen waar de houtworm actief is, treft men aan de oppervlakte van het hout boormeel aan en kleine gaatjes van 1 – 2 mm. Ook wel “mieter” genoemd. Aan deze gaatjes (uitvliegopeningen) kan men zien om welke houtaantaster het gaat. Eenmaal uit de pop, op het hout gekropen, zoeken de mannetjes en vrouwtjes elkaar op om te paren. Het vrouwtje legt hierna de eitjes in naden en kieren van het hout en ook wel in oude uitvliegopeningen. De kevertjes sterven en de cyclus is rond.

Bestrijding

Bij gewone houtworm moet het hout ingespoten worden met een bestrijdingsmiddel. Dit wordt onder lage druk op het hout gespoten. Het middel dringt diep door in het hout, zodat de larven doodgaan. Het middel werkt ook preventief bij eventuele nieuwe eitjes en larven. Het hout moet wel vrij zijn van verf- en waslagen, omdat anders het middel niet in het hout dringt.

Spuitnevel

Het hout wordt ingespoten met bestrijdingsmiddel. Het inademen van bestrijdingsmiddel kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Wij nemen geen risico’s en gebruiken de nodige beschermingsmiddelen.

De Boktor

Uiterlijk

Boktor bestrijding ongedierte

Een volwassen huisboktor is 1.2 tot 3 cm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken. De larf heeft een lente tot 3 cm, geelachtig wit van kleur en heeft goed ontwikkelde kaken. De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder hun dekschilden uitsteekt. Hij is ook wat groter van formaat dan bijvoorbeeld de gewone houtworm, waardoor hij meer schade aanricht.

Ontwikkeling

De boktor kent een volledige gedaantewisseling. Het vrouwtje legt haar eitjes in spleten van de bast van afgestorven bomen, boomstronken of afgezaagd hout. De ontwikkeling van het ei tot volwassen boktor duurt circa 2 tot 12 jaar. De larven knagen onregelmatige gangen tussen de bast en het spinthout. Vlak voor het popstadium knaagt de larve een gang in het hout van 2-4 cm diep voor het poppenwieg. De volgroeide gangen zijn ovaal net als de uitvliegopeningen. De doorsnede daarvan is 6-9 millimeter.

LeefwijzeBoktor larve ongedierte bestrijding

Op het moment dat uit het ei de larven zijn ontwikkeld, boren de larven zich meteen in het hout. In het hout boren de larven boorgangen. De boorgangen zijn ovaal van vorm en worden gevuld met boormeel, ook wel vraatmeel genoemd. In enkele gevallen kan het boormeel waargenomen worden op het hout alsmede op de grond. Ook de uitvliegopeningen van de boktor zijn ovaal van vorm en hebben veelal een gerafelde rand.

Bestrijding

Boorgangen zoveel mogelijk openleggen. Boormeel verwijderen en gangen met staalborstel reinigen. Als het hout stofvrij is gemaakt zoals bij de gewone houtworm, dan inspuiten onder lage druk met bestrijdingsmiddel.

Bonte knaagkever

Uiterlijk

De kever is 6 tot 8 mm lang en donkerbruin, de kleur is bruin met een zeer fijne, geelrode beharing op de schelschilden. Deze vlekkerige beharing is naast het ontbreken van groef-achtige putjesrijen een belangrijk verschil met de gewone houtwormkever, die met een lengte van ongeveer 4 mm ook kleiner blijft. Wel hebben beide soorten een gedrongen uiterlijk, de kop zit half verborgen onder het halsschild.

Ontwikkeling

De houtworm kent een volkomen gedaanteverwisseling. De levensduur gaat als volgt:

Het ei van de houtwormkever komt na ongeveer 2-8 weken uit. De larve leeft circa 3 jaar in het hout. De larve is dus de houtwormkever die de schade aanricht. Uit de larve ontstaat de pop en in de pop ontstaat weer een houtwormkever. Het imago is totaal circa 10 maanden, waarvan 9-10 weken buiten het hout. Ook is het mogelijk dat ze zich binnen in dikke balken voortplanten.

Leefwijze

De kevers komen in het voorjaar uit het hout. Ze zijn het meest actief op warme dagen en maken klopgeluiden als ze over het hout lopen. In verwarmde gebouwen verschijnen de kevers van januari tot juni. Het vrouwtje legt 40 tot 60 eitjes in spleten in het hout. Na 2-8 weken komen de larven uit en boren zich in het hout. Het larvale stadium duurt meestal 2-3 jaar, maar kan oplopen tot 6 jaar.

Het popstadium begint eind juli en duurt ca. 4 weken. De kevers komen echter niet direct uit het hout, maar blijven inactief zitten tot het volgend voorjaar. Ze kunnen vliegen, maar lopen meestal de langere afstanden. Een deel van de kevers komen uit in holle ruimtes in het hout, hierin vindt dan ook ei-afzetting plaats zodat deze ruimtes ‘kraamkamers’ worden genoemd.

Wering van de bonte knaagkever

De bonte knaagkever is met name een plaag in vochtige gebouwen, de schimmel verergert tevens de aantasting. De bestrijding bestaat voornamelijk uit het droog maken van het hout door condens beter af te voeren of beter te ventileren. Dit zal de kever uiteindelijk doen verdwijnen omdat de larven zich niet kunnen ontwikkelen.