Faunabeheer

Werkwijze

Als eerste wordt er op locatie geïnventariseerd wat de omvang van het probleem is en de hierbij horende schade. Dit doen wij kosteloos.

 

Aan de hand van de inventarisatie wordt er een plan van aanpak geschreven. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wensen van de beheerder en kunnen er afspraken worden gemaakt over het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Om continuïteit en kwaliteit te garanderen is het aan te raden om een onderhoudscontract af te sluiten. Zo kan de locatie regelmatig worden bezocht en is het mogelijk om preventie maatregelen goed uit te voeren.